Ostrzeżenie!

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń .

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Raport z V edycji Badania Stopnia Informatyzacji Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Centrum e-Zdrowia po raz kolejny przeprowadziło badanie ankietowe skierowane do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którego celem było uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej stopnia przygotowania ww. podmiotów do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji (Dz.U. 2020 r., poz. 702, z późn.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2018, poz. 941, z późn. zm.).

Dodatkowo w ramach przedmiotowego badania podmioty lecznicze poproszono o przekazanie informacji dot. wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny.

Ankieta, składająca się z 30 pytań, w dniu 6.04.2021 r. rozesłana została do zakładów i praktyk lekarskich za pośrednictwem autorskiego systemu ankietowego Centrum e-Zdrowia. Termin przekazania do Centrum e-Zdrowia wypełnionych ankiet upływał 11.05.2021 r. Łącznie w ramach V edycji Badania wpłynęło 5060 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych formularzy ankietowych.

Wyniki badania pokazują, że ponad 66% wszystkich podmiotów leczniczych deklaruje posiadanie rozwiązania IT pozwalającego na prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej oraz przetwarzanie jednostkowych danych medycznych (rozumiane jako prowadzenie elektronicznego rekordu pacjenta w systemie szpitalnym/gabinetowym, czyli danych istotnych z punktu widzenia pacjenta oraz podmiotów leczniczych uczestniczących w procesie leczenia, m.in. dane kliniczne pacjenta, przebieg leczenia, wyniki procedur, np. wyniki badań laboratoryjnych, obrazy
diagnostyczne).

Blisko 44% wszystkich ankietowanych podmiotów posiada Repozytorium EDM, rozumiane jako miejsce składowania dokumentów elektronicznych wraz z metadanymi na potrzeby ich wyszukiwania. W porównaniu do wyników z poprzedniego badania nastąpił wzrost o ok. 1,5%. Pozytywnie na pytanie dotyczące repozytorium odpowiedziało ponad 62% szpitali, 45% stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz 41,50% AŚZ.

67,39% ankietowanych placówek posiada rozwiązanie IT pozwalające na wystawiania i/lub przyjmowanie e-skierowań, które jest zintegrowane z systemem P1, 6,62% podmiotów posiada takie rozwiązanie ale dopiero w tym roku planuje zintegrować je z systemem P1, natomiast kolejne 2,53% mimo, iż takie rozwiązanie działa w ich podmiocie nie planuje w tym roku integracji.

W ponad 29% badanych podmiotów pacjent ma dostęp do e-usług poprzez stronę WWW. W stosunku do danych z poprzedniego badania nastąpił wzrost o nieco ponad 2%.

W badaniu ponad 55% ankietowanych placówek wskazało, iż wykorzystuje rozwiązania telemedyczne w ramach swojej działalności, jest to prawie 44% wzrost biorąc pod uwagę wyniki z poprzedniego badania. Warto również zauważyć, że podmioty zaczynają wykorzystywać narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję – obecnie jest to nieco ponad 1% podmiotów.


Zobacz: Raport z V edycji Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą [Plik PDF]

Liczba wyświetleń:

735

Skomentuj

We wtorek (19 października) odbyło się kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia, które zostało poświęcone nowym technologiom wykorzystywanym w leczeniu oraz zarządzaniu systemem ochrony zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli m.in.:...
Zespół "6 i 8 PKB", który zwyciężył w 24-godzinnym hackathonie medycznym zakończonym w niedzielę w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oddał swoją nagrodę – 30 tys. zł - Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu. Zorganizowany po raz pierwszy hackathon...
Czy już je zauważyłeś? Notyfikacje PUSH to te krótkie komunikaty, pojawiające się na ekranie telefonu i informujące o ważnych zmianach na Twoim koncie w Gabinecie drWidget. Dzięki notyfikacjom PUSH dowiesz się, że pacjent wysłał prośbę o przedłużenie...
9 grudnia 2021 roku, online Rozwój sztucznej inteligencji zakłada podwyższenie poziomu życia człowieka, poprawę skuteczności leczenia, usprawnienie codziennego funkcjonowania czy też zwiększenie bezpieczeństwa. AI może zrewolucjonizować przemysł,...