Ostrzeżenie!

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń .

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Telemedycyna i e-zdrowie finansowane w ramach Funduszy Norweskich

20 października 2021 r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Program „Zdrowie” NMF 2014-2021, którego celem jest zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez realizację działań związanych z telemedycyną i polityką e-zdrowia, zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem opieki psychiatrycznej. Program finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa. W konferencji wzięli udział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski i Ambasador Norwegii Anders H. Eide.

„Ministerstwo Zdrowia jest Operatorem Programu funduszy norweskich już po raz trzeci. Dzięki poprzednim perspektywom finansowym zrealizowano wiele inicjatyw poświęconych ważnym potrzebom w obszarze zdrowia w Polsce (łącznie 138 projektów). Mam nadzieję, że realizacja działań w obecnej edycji , przyczyni się znacząco do zmniejszenia społecznych nierówności w zdrowiu” – powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Obszary działania Programu „Zdrowie”

Podczas konferencji omówiono poszczególne obszary działania Programu „Zdrowie”, którego budżet wynosi ponad 23,5 miliona euro (20 milionów euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i ponad 3,5 miliona euro środki z budżetu państwa).

Pierwszy z omawianych w trakcie konferencji obszarów dotyczy telemedycyny i e-zdrowia, w ramach którego dofinansowane będą działania z zakresu testowania w praktyce rozwiązań telemedycznych w wybranych działach medycyny, np. kardiologii, geriatrii, psychiatrii, położnictwa, diabetologii, opieki paliatywnej oraz chorób przewlekłych. Rozwiązania opracowane przez polsko-norweskie zespoły ekspertów zostaną przetestowane w ramach pilotażu przez wyłonione w drodze konkursu szpitale ponadregionalne oraz instytuty we współpracy z placówkami POZ na terenie całego kraju. W ramach projektu prowadzone będą również działania edukacyjne i informacyjne: szkolenia dla lekarzy z zakresu stosowania rozwiązań telemedycznych i e-zdrowia, webinaria dla pacjentów oraz ogólnopolska kampania informacyjna poświęcona możliwościom, które daje telemedycyna i rozwiązania e-zdrowia. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby wsparcia cyfrowego systemu ochrony zdrowia oraz konieczność poprawy dostępu do usług medycznych dla pacjentów, również w dobie pandemii COVID-19.

Drugi obszar obejmuje działania związane ze zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży. Projekt będzie się składał z trzech kluczowych elementów, tj. odżywianie i sport, nadużywanie substancji, w tym głównie tytoniu oraz poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości na temat zdrowego stylu życia zarówno wśród dzieci i młodzieży, ich rodziców/opiekunów jak i kadry placówek pracujących z dziećmi. Dzięki wsparciu oczekuje się również zmiany nawyków żywieniowych, wzrostu aktywności fizycznej wśród dzieci, zapobiegania inicjacji i używania wyrobów tytoniowych przez młodzież, a także wspierania dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi w Polsce.

Wspólnie dla zdrowia

Konferencja inaugurująca program „Zdrowie”, była również okazją do wymiany doświadczeń w ramach utworzonych partnerstw polsko-norweskich oraz omówienia wspólnych rozwiązań przyczyniających się zmniejszenia problemów w zakresie zdrowia publicznego i nierówności społecznych w zdrowiu w Polsce i Norwegii. Pogram pozwoli na realizację cennych inicjatyw promujących profilaktykę i ograniczających nierówności społeczne poprzez poprawę dostępu pacjentów do usług zdrowotnych.

Konferencja pt. Profilaktyka i telemedycyna w ochronie zdrowia – Program „Zdrowie" sfinansowana była ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Zdrowie" oraz budżetu państwa. Cel konferencji to podniesienie świadomości o działaniach realizowanych w Programie „Zdrowie", a także o jego dwóch projektach predefiniowanych: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia oraz Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży.

Więcej o konferencji: konferencjaprogramzdrowie.pl

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Fot. zdrowie.gov.pl

Liczba wyświetleń:

525

Skomentuj

Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało kolejną, VI edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Zostanie ono przeprowadzone w dniach 25 maja – 15 czerwca 2022 roku. Jak...
Nowoczesne terapie lekowe i sprzęt dla szpitali oraz digitalizacja usług podstawowej opieki medycznej - na tych wszystkich elementach jednocześnie należałoby się skupić, by jak najszybciej ograniczyć dług zdrowotny, który powstał po pandemii -...
Informujemy, że 1 czerwca br. zmieni się lista wspieranych przeglądarek internetowych. Aby program Gabinet drWidget działał optymalnie i był dla Ciebie wygodnym narzędziem pracy, korzystaj z rekomendowanych przez nas przeglądarek. A konkretnie:...
26 stycznia 2022r. Warszawa Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022 będą miejscem wymiany poglądów oraz merytorycznych dyskusji stwarzających szansę na wypracowanie rozwiązań, które mogą okazać się bardzo istotne dla organizacji systemu ochrony zdrowia w...