Ostrzeżenie!

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń .

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Śląskie: Nieprawidłowości przy realizacji projektu eCareMed

Na konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego poinformowano o wątpliwościach prawnych związanych z realizacją projektu eCareMed. Liderem projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Dyrektor szpitala poinformowała o wypowiedzeniu umowy związanej z jego realizacją.

„Ta umowa ma wiele mankamentów i braków formalno-prawnych. Najważniejsze z nich to zagrożenie powielenia przez eCareMed funkcjonalności platformy ogólnokrajowej oraz brak informacji na temat praw autorskich do kodów źródłowych systemu, co mogłoby narazić województwo na olbrzymie koszty obsługi systemu i ograniczenie możliwości jego rozwoju” – podkreśliła pełniąca obowiązki dyrektora szpitala, Alicja Cegłowska.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki wskazał również na szereg innych wątpliwości związanych z projektem.

„Występuje wiele poważnych ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia. Przede wszystkim tego typu platformy nie są uregulowane w polskim systemie prawnym, nie jest określone, jakie zadania stoją po stronie województwa, a jakie mają być realizowane przez platformę ogólnokrajową, zachodzi więc ryzyko dublowania wielu rozwiązań. Nie wyznaczono żadnej instytucji, która byłaby odpowiedzialna za utrzymanie trwałości tego rozwiązania i nie wiadomo, jaki podmiot miałby dbać o rozwój platformy. Z dokumentacji wynika, że roczne utrzymanie platformy kosztowałoby ok. 12-15 mln zł i nie ma informacji, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Nie jest wreszcie rozstrzygnięte, czy VAT byłby kwalifikowany w tym projekcie, czy nie. To wszystko mogłoby spowodować, że ten projekt przynajmniej w części byłby niefunkcjonalny i mógłby rodzić wątpliwości co do kwalifikowalności poniesionych kosztów” – tłumaczył wicemarszałek Starzycki.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok podkreślał z kolei, że w jego opinii radni zostali niedostatecznie poinformowani o założeniach projektu.

Przypomnijmy, że Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna to projekt o wartości ponad 99 mln zł, z których 84 mln zł ma pochodzić ze środków unijnych. Podpisanie umowy nastąpiło 18 października 2018 roku. Celem projektu miało być ułatwienie dostępu do usług medycznych, zakładające wprowadzenie rozwiązań z zakresu m.in. telemedycyny oraz elektronicznej dokumentacji medycznej. W realizacji projektu miało uczestniczyć dziewięć szpitali z regionu, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary miał być jego liderem.

Zdaniem wicemarszałka Dariusza Starzyckiego konieczna jest istotna zmiana założeń realizacji projektu.

„Podjęliśmy intensywne działania, by zrealizować nowe założenia projektu, a całe dofinansowanie unijne w wysokości ok. 84 mln zł chcemy przeznaczyć na rozwiązania informatyczne w służbie zdrowia. Chcemy też rozszerzyć ten projekt o kolejne dwa szpitale” – dodaje wicemarszałek Starzycki.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Liczba wyświetleń:

389

Skomentuj

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu 2019 r. ZUS zakwestionował świadczenia chorobowe na kwotę blisko dwukrotnie wyższą niż w...
Senat przyjął w piątek bez poprawek tzw. ustawę o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Za przyjęciem ustawy głosowało 68 senatorów, jeden był przeciw, 13 wstrzymało się od głosu. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań...
Już teraz Twoim obowiązkiem jest wystawianie e-zwolnień, a od 1 stycznia 2020 r. – również e-recept. W rzetelnym wywiązywaniu się z ustawowych wymogów, związanych z cyfryzacją służby zdrowia, pomoże Ci Gabinet drWidget. Elektroniczne recepty i...
Sopot, 19 – 20 września Cyfrowa transformacja i nabierająca tempa globalizacja opieki zdrowotnej oraz główne wyzwania i zadania, przed jakimi stoi system ochrony zdrowia w Polsce to tematy czwartej edycji międzynarodowej konferencji Forum...